Familiesammenføring for adoptivbørn, plejebørn og ved nær familie

Familiesammenføring for adoptivbørn, plejebørn og ved nær familie

Udlændinge under 18 år kan få tildelt dansk opholdstilladelse på baggrund af familiesammenføring ved at tage ophold hos en herboende person, selvom vedkommende ikke er barnets forælder eller har forældremyndigheden over barnet.

Dette gælder, hvis der er tale om adoption, et ophold i forbindelse med et plejeforhold eller et ophold hos barnets nærmeste familie, hvis særlige grunde taler for dette.

Nedenfor kan du læse mere om, hvordan familiesammenføring kan opnås for adoptivbørn og plejebørn og ved ophold ved nær familie.

Med henblik på adoption

Overordnet set findes fire former for adoption, som man kan søge om; stedbarnsadoption, familieadoption, fremmedadoption og bortadoption. Sager om familiesammenføring på baggrund af adoption behandles af Statsforvaltningen.

Når der er tale om en mindreårig udlænding, der søger om retten til ophold i Danmark på baggrund af familiesammenføring grundet adoption, er der tale om familieadoption. Denne form for adoption indebærer en familiemæssig eller en anden kvalificeret tilknytning mellem et barn og en adoptivforælder.

Søges der om familiesammenføring med henblik på adoption af den mindreårige udlænding, kan dette gives, hvis ansøgeren er godkendt af adoptionssamrådet eller Adoptionsnævnet som adoptant, hvis der ikke foreligger en udenlandsk adoptionsafgørelse, eller hvis en udenlandsk adoptionsafgørelse ikke anerkendes i Danmark.

Er det ansøgende barn godkendt af et adoptionssamråd eller Adoptionsnævnet som adoptant, og den udenlandske adoptionsafgørelse i Danmark bliver anerkendt, men barnet ikke bliver dansk statsborger ved gennemførelsen af adoptionen, kan barnet også få tildelt retten til ophold.

Som led i et plejeforhold

Det er kun under særlige omstændigheder, at et udenlandsk barn tildeles permanent ophold på baggrund af familiesammenføring med henblik på, at det er som et led i et plejeforhold. Det gælder kun, hvis plejeforholdet er anbefalet i den kommune, hvor plejeforældrene bor.

Når der skal tages stilling til en ansøgning, lægges der vægt på, om barnet har omsorgspersoner i sit hjemland, hvor god den herboende persons tilknytning til barnet er, og om vedkommende har støttet barnet økonomisk i dets hjemland.

For at kunne få ansøgningen godkendt er det derudover en betingelse, at den herboende person er myndig, råder over en bolig af en vis størrelse, kan forsørge barnet og ikke modtager økonomisk støtte, indtil barnet får ret til at opholde sig i Danmark.

På baggrund af ophold hos den nærmeste familie

Sidst men ikke mindst kan et udenlandsk barn under 18 år få tildelt permanent opholdstilladelse i Danmark på grund af ophold hos den nærmeste familie. Dette kan dog kun ske, hvis der er særlige grunde til det.

I afgørelsen lægges der vægt på, om barnet har anden nær familie i sit hjemland; søskende, bedsteforældre, forældres søskende eller lignende, hvor godt den herboende persons tilknytning til barnet er, om vedkommende har støttet barnet økonomisk i dets hjemland.

Til den herboende person stilles der krav om, at han eller hun skal være myndig, kan forsørge barnet, ikke modtager offentlig støtte og råder over en bolig.

Krav til parten, der skal have forældremyndighed

Der stilles specifikke krav til den person, som skal have forældremyndigheden over det mindreårige barn i Danmark – uanset om der er tale om familiesammenføring grundet adoption, plejeforhold eller ophold hos barnets nærmeste familie.

Til personen i Danmark er det et krav, at han eller hun enten:

  • Er dansk eller nordisk statsborger
  • Har permanent opholdstilladelse i Danmark
  • Har opholdstilladelse med mulighed for varigt ophold
  • Har fået forlænget sin opholdstilladelse efter tre års ophold
  • Har opholdstilladelse som flygtning eller beskyttelsesstatus i Danmark

Skal man søge om familiesammenføring på baggrund af ovenstående, er det vigtigt, at ansøgningen indeholder alle de nødvendige oplysninger. Er dette ikke tilfældet, kan ansøgningen afvises.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *