Automatisk dansk statsborgerskab - hvad er det for en størrelse?

Automatisk dansk statsborgerskab - hvad er det for en størrelse?

I visse tilfælde kan du automatisk opnå dansk statsborgerskab. Som udgangspunkt skal du dog søge om at få et dansk statsborgerskab, men nedenfor kan du læse mere om, hvornår det sker automatisk – og altså uden nødvendigvis at søge om det først.

Automatisk statsborgerskab tildeles på en af følgende måder:

 • Ved et barns fødsel
 • Ved forældrenes ægteskab efter et barns fødsel
 • Hvis en dansk statsborger adopterer

Ikke-automatisk statsborgerskab kan opnås ved:

 • Erklæring til statsforvaltningen
 • Lov via Folketinget og Udlændinge- , Integrations- og Boligministeriet
 • At bestå en indfødsretsprøve

Dansk statsborgerskab ved fødsel

Hvis et barn har en dansk mor, en dansk far eller hvis begge forældre har dansk statsborgerskab, får barnet helt automatisk dansk statsborgerskab ved fødslen.

Dansk statsborgerskab ved ægteskab eller fødsel

Skulle det ske, at et barn ikke får dansk statsborgerskab ved fødslen, selvom barnet har én dansk og én udenlandsk forælder, kan barnet stadig nå at få dansk statsborgerskab. Barnet kan blive tildelt statsborgerskab i Danmark, hvis forældrene bliver gift.

Det er dog afgørende, at ægteskabet indgås, inden barnet bliver myndigt og/eller selv bliver gift.

Dansk statsborgerskab ved adoption

Er der tale om en enkelt dansk statsborger, der adopterer, eller et ægtepar, hvoraf mindst én af parterne er dansk statsborger, kan et udenlandsk barn på under 12 år få tildelt dansk indfødsret (dansk statsborgerskab) ved adoption.

Det kan også ske, hvis Ankestyrelsen vurderer, at en udenlandsk afgørelse om adoption kan godkendes.

Hvilke rettigheder får et barn, hvis det får dansk statsborgerskab?

Der kan være fordele for et barn, såfremt det tildeles dansk statsborgerskab. Med en dansk indfødsret vil barnet få følgende rettigheder:

 • Retten til at opholde sig i Danmark (permanent og med mulighed for fri bevægelse inden for EU)
 • Retten til at arbejde i Danmark
 • Dansk pas
 • Stemmeret til folketingsvalg
 • Mulighed for at stille op ved folketingsvalg
 • Retten til sociale ydelser (kontanthjælp, førtidspension, SU og lignende)
 • Beskyttelsesret

Der er som udgangspunkt en del fordele forbundet med at bo i Danmark og have dansk indfødsret.

For at kunne blive dansk statsborger ved fødslen eller ved ægteskab skal en række tilfælde kunne dokumenteres. Automatisk erhvervelse af dansk statsborgerskab kræver således følgende:

 • Forældrene skal kunne fremvise barnets fødselsattest
 • At en udenlandsk forælder, som har fået tildelt dansk statsborgerskab, på anden måde end via fødsel eller forældrenes ægteskab kan bevise det
 • At forældrene kan bevise, at de har indgået et ægteskab
Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *